Hivern

Títol                                              Somni d'una nit d'hivern

Data de realització/edició        juliol 2022

Mides                                           105 x 80 cm

Tècnica                                        xilografia

Tipus de paper/suport              paper japonès

Edició                                           3 amb variacions de color            

Títol                                                Somni d'una nit d'hivern - matriu 02

Data de realització                       juny 2022

Mides                                             105 x 80 cm

Tècnica                                          xilografia

Títol                                              El pes del no-res

Data de realització/edició        novembre 2020

Mides                                           80 x 60 cm

Tècnica                                        xilografia

Tipus de paper/suport              paper japonès

Edició                                           P. A.          

Títol                                                El pes del no-res - matriu 02

Data de realització                       novembre 2020

Mides                                             80 x 60 cm

Tècnica                                          xilografia

Títol                                              Arbre rosa

Data de realització/edició        juny 2019

Mides                                           80 x 60 cm

Tècnica                                        xilografia

Tipus de paper/suport              paper japonès

Edició                                           P. A.          

Títol                                              Paisatge en V

Data de realització/edició        juliol 2019

Mides                                           80 x 120 cm

Tècnica                                        xilografia

Tipus de paper/suport              paper japonès

Edició                                           P. A.          

Títol                                              Paisatge en A

Data de realització/edició        juliol 2019

Mides                                           80 x 120 cm

Tècnica                                        xilografia

Tipus de paper/suport              paper japonès

Edició                                           P. A.