Aigua

L'aigua és un element en constant transformació, que passa d'un estat sòlid -el gel- a liquar-se per la calor, convertint-se en rierol, riu, mar, oceà. La seva evaporació i condensació en forma de núvols, boira i pluja torna a crear camins d'aigua...

Acordió aigua, litografies s/paper japonès
Acordió aigua, litografies s/paper japonès