Obra Gràfica

Pedra, gravat a la manera negra
Pedra, gravat a la manera negra

Un gravat requereix una matriu i preparar-la és un procés de treball lent que demana un traç precís, reflexionat, i una certa disciplina a l'hora de fer. Volia alentir el meu gest i dirigir-lo cap a uns projectes determinats. També em sembla interessant agafar un gravat com a punt de partida per fer variacions de color, de traç, ara afegint un collage o deixant una zona en blanc, esgotant les possibilitats expressives d'una matriu. Aquesta multiplicitat d'una mateixa imatge permet desenvolupar el concepte d'interacció-transformació a través d'una sèrie, i pensar en obres compostes conquerint un espai, convertint-lo en un espai intervingut. D'aquesta manera les obres podrien ser enteses com una acumulació de percepcions fragmentades d'una altra realitat més gran.

 

Per veure les sèries ponts trencats, hivern, pedres, aigua, elements marins, cadires, premeu l'enllaç corresponent!